ทำที่บ้าน - ยากกว่าทำธุรกิจคือทำธุรกิจครอบครัว

Entertainment

Food & Drinks

Lifestyle

สิ่งที่ทายาทควรรู้ก่อนเปลี่ยนแปลงธุรกิจครอบครัว

        ในการสืบทอดทางธุรกิจ มีหลายสิ่งที่ผู้รับไม้ต่อต้องคำนึงถึงเพื่อพัฒนาแบรนด์ให้ตอบสนองต่อความต้องการในบริบทที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกันก็รักษา heritage...

Latest articles