ทำที่บ้าน - ยากกว่าทำธุรกิจคือทำธุรกิจครอบครัว

Category - interview