ทำที่บ้าน - ยากกว่าทำธุรกิจคือทำธุรกิจครอบครัว

Author - Chat Noir